Isolatiemateriaal vormt, naast de waterkerende laag, een belangrijk element van het dakbedekkingpakket. Met name het bouwbesluit is van invloed op de keuze van de isolatiematerialen. De constructie dient een minimale warmteweerstand te hebben van 2,5 m²K/W indien boven een verwarmde ruimte isolatie wordt vervangen of aangebracht. Steeds vaker wordt door opdrachtgevers echter een warmteweerstand van 3,0 of 3,5 m²K/W geëist.

Isolatie energiebesparing

De toename van de dikte van het isolatiemateriaal is verklaarbaar gezien de energiebesparingen die hiermee worden verkregen. Bijkomend voordeel is het (woon)comfort dat gedurende de zomermaanden aanzienlijk verbetert. De hoge buitentemperaturen zijn veel minder van invloed op het binnenklimaat. Eventuele kosten voor airconditioning worden verlaagd door een goed pakket isolatie.

Bij de keuze van het meest geschikte product moeten meerdere eigenschappen worden vergeleken. De reeds vermelde isolatiewaarde wordt afgeleid van de warmtegeleidingcoëfficiënt. De benodigde dikte is afhankelijk van de warmtegeleidingcoëfficiënt en mogelijk is de dikte een kritische factor doordat opstanden en dakranden een beperkte hoogte hebben.

De begaanbaarheid, de massa en de brandveiligheid van het isolatiemateriaal zijn eveneens criteria waarop een beslissing wordt gebaseerd.

Tenslotte moet het materiaal in het gewenste systeem kunnen worden aangebracht. De combinatie van de constructie, de dampremmende laag, het isolatiemateriaal en de waterkerende laag moet op alle facetten kloppen.

De meest gangbare isolatiesoorten zijn: Pir isolatie, EPS isolatie en de Rockwool isolatie